Αξιολογείται από τον ΟΟΣΑ η χώρα μας για θέματα δωροδοκίας Αλλοδαπών Δημοσίων Λειτουργών

ΣΤΗΝ ΧΩΡΑ ΜΑΣ βρίσκεται αυτές τις μέρες κλιμάκιο της Ομάδας του Ο.Ο.Σ.Α για την καταπολέμηση της Δωροδοκίας Αλλοδαπών Δημοσίων Λειτουργών

Να σημειωθεί ότι η αξιολόγηση αυτή αφορά στον 4ο κύκλο αξιολόγησης της χώρας και ήδη έχει ξεκινήσει από σήμερα 28.09.2021 έως 01.10.2021 στις εγκαταστάσεις της Αρχής.
Το Κλιμάκιο της Ομάδας του Ο.Ο.Σ.Α. που αποτελείται από τρία (3) στελέχη του Ο.Ο.Σ.Α., δύο (2) αξιολογητές από την Κορέα και δύο (2) αξιολογητές από τη Λιθουανία (εισαγγελείς και ανώτατοι δημόσιοι υπάλληλοι) θα έχει συναντήσεις συνεργασίας με περισσότερους από ογδόντα (80) εκπροσώπους φορέων του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα.
Ειδικότερα, εισαγγελικοί και δικαστικοί λειτουργοί, βουλευτές, στελέχη ιδιωτικών εταιρειών και δημόσιων οργανισμών, εκπρόσωποι επαγγελματικών ενώσεων, επιμελητηρίων, φορέων της κοινωνίας των πολιτών και δημοσιογράφοι θα συμμετάσχουν σε είκοσι (20) διαφορετικές θεματικές ενότητες εισφέροντας τις εμπειρίες τους στις σχετικές συζητήσεις.
Η αξιολόγηση αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς τα ευρήματα και οι συστάσεις που θα αποτυπωθούν στη σχετική έκθεση αναλύονται από τα όργανα των διεθνών οργανισμών και των εθνικών κυβερνήσεων, καθώς και από την ακαδημαϊκή κοινότητα και επαγγελματίες δημόσιων και ιδιωτικών οργανισμών, που παρακολουθούν τις εξελίξεις στη χώρα μας.

Cookie policy
We use our own and third party cookies to allow us to understand how the site is used and to support our marketing campaigns.