Συμφωνία συνεργασίας Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και ΣΕΒ

Συμφωνία συνεργασίας στους τομείς εκπαίδευσης, έρευνας και διασύνδεσης με την αγορά εργασίας, υπεγράφη μεταξύ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και του ΣΕΒ.

Ειδικότερα, η συνεργασία ΟΠΑ-ΣΕΒ περιλαμβάνει άμεσα υλοποιήσιμες πρωτοβουλίες σε 3+5 πυλώνες:

1. «Εφαρμοσμένη Διδακτορική Έρευνα» σε θέματα που άπτονται του ενδιαφέροντος των μελών του ΣΕΒ, μέσω της εκπόνησης εφαρμοσμένων διδακτορικών διατριβών από φοιτητές του ΟΠΑ. Με 50% συγχρηματοδότηση από τις επιχειρήσεις, το Πρόγραμμα στοχεύει στην διασύνδεση της έρευνας στο ΟΠΑ με τις ανάγκες βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας των μελών του ΣΕΒ, ειδικά της βιομηχανίας. Θα προκηρυχθούν πολύ σύντομα έξι ερευνητικές θέσεις σε θέματα Ψηφιακού μετασχηματισμού και θεμάτων αιχμής στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών, Διοικητικής Επιστήμης και Διοίκησης Επιχειρήσεων στην εποχή της 4ης βιομηχανικής επανάστασης, Στατιστικής, Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής επιστήμης, Οικονομικών, Μάρκετινγκ στην ψηφιακή εποχή.

2. «Διασύνδεση με την έρευνα» με αναλύσεις και μελέτες σε θέματα που απασχολούν τις επιχειρήσεις – μέλη ΣΕΒ, ειδικά τη βιομηχανία, μέσω μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών, αλλά και μεταδιδακτορικής έρευνας, με μικρή συγχρηματοδότηση από τις επιχειρήσεις.

3. «Διασύνδεση με τη Βιομηχανία» μέσω πρακτικής άσκησης για φοιτητές του Πανεπιστημίου από τις επιχειρήσεις-μέλη του ΣΕΒ.

4. «Αναβάθμιση δεξιοτήτων» με εξειδικευμένα προγράμματα του ΟΠΑ για τις ψηφιακές δεξιότητες, που απαιτούνται στην αγορά εργασίας.

5. «Ψηφιακός μετασχηματισμός» με εκπαιδευτικά προγράμματα για στελέχη επιχειρήσεων, αλλά και με εξειδικευμένη ομάδα του ΟΠΑ που θα λειτουργούν ως μέντορες των επιχειρήσεων για τον ψηφιακό τους μετασχηματισμό.

6. «Διασύνδεση με την καινοτομία» μέσω προγραμμάτων, για νεοφυείς, αλλά και υφιστάμενες επιχειρήσεις, για τη μετατροπή νέων ιδεών σε προϊόντα και υπηρεσίες προς την Ελλάδα και το εξωτερικό, μέσα από τις υπηρεσίες του Κέντρου Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας του ΟΠΑ.

7. «Διασύνδεση με την αγορά εργασίας» μέσω συναντήσεων με στελέχη επιχειρήσεων και επισκέψεων σε επιχειρήσεις για τη μεταφορά εμπειριών από την αγορά προς τους φοιτητές.

8. «Ανταλλαγή Τεχνογνωσίας» μεταξύ των δύο οργανισμών και των επιχειρήσεων για διαρκή βελτίωση της διασύνδεσης εκπαίδευσης και έρευνας με την αγορά εργασίας.

Μετά την υπογραφή του μνημονίου ο Πρύτανης του ΟΠΑ, Καθηγητής Δημήτρης Μπουραντώνης, τόνισε: «Η συνεργασία μας με τον ΣΕΒ, όπως και με άλλους φορείς της ελληνικής επιχειρηματικότητας, ανοίγουν νέους ορίζοντες τόσο για τους φοιτητές και τη νέα γενιά όσο και για τις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους σε αυτές. Είναι η υλοποίηση της σύνδεσης μεταξύ της ακαδημαϊκής κοινότητας και της πραγματικής οικονομίας. Αυτή η ουσιαστική σύνδεση που ξεκινάει σήμερα, μόνο οφέλη μπορεί να επιφέρει σε ολόκληρο το οικοσύστημα της ελληνικής οικονομίας. Τα οφέλη αυτά θα αναδυθούν άμεσα μέσα από τις πρωτοποριακές δράσεις που αρχίζουν, ήδη, να υλοποιούνται μεταξύ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και του ΣΕΒ. Είναι πραγματικά η σηματοδότηση μιας νέας εποχής για ένα καλύτερο μέλλον των νέων επιστημόνων και των επιχειρήσεων της χώρας.»

Ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΣΕΒ, Ευθύμιος Ο. Βιδάλης συνεργασίας, δήλωσε: «Στην νέα εποχή της γνώσης και σε έναν κόσμο που αλλάζει, η συνεργασία των επιχειρήσεων με την ανώτατη εκπαίδευση και την έρευνα αποτελεί κρίσιμη προϋπόθεση για τη σύνδεση με την αγορά εργασίας, την επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού, την πράσινη μετάβαση, την αξιοποίηση της καινοτομίας στην παραγωγή. Η συνεργασία ΟΠΑ – ΣΕΒ δημιουργεί πολύ θετικά οφέλη σε φοιτητές, νέους ερευνητές, και επιχειρήσεις. Εστιάζει σε δράσεις άμεσης υλοποίησης όπως τα εφαρμοσμένα βιομηχανικά διδακτορικά, οι μεταπτυχιακές εργασίες σε θέματα που ενδιαφέρουν τα μέλη του ΣΕΒ, η πρακτική άσκηση φοιτητών του ΟΠΑ σε επιχειρήσεις – μέλη του ΣΕΒ, αλλά και τη διασύνδεση των αποφοίτων του ΟΠΑ με την αγορά εργασίας».

Σύμφωνα με έρευνα του ΣΕΒ, μόνο το 1,8% των εργαζομένων στην Ελλάδα κατέχει εξειδικευμένες δεξιότητες Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), έναντι 3.9% στην ΕΕ, ενώ η συμμετοχή στη δια βίου μάθηση στην Ελλάδα είναι 30% κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Επίσης η Ελλάδα βρίσκεται στην 25η θέση μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς την ψηφιακή ωριμότητα των επιχειρήσεων και μόνο το 7,1% των ελληνικών επιχειρήσεων έχει υιοθετήσει υπηρεσίες Cloud, ποσοστό χαμηλότερο του ενός τρίτου του ευρωπαϊκού μέσου όρου (20,3%).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Cookie policy
We use our own and third party cookies to allow us to understand how the site is used and to support our marketing campaigns.