ΣΕ ΑΝΟΔΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ Η ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ- ΟΛΑ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ ΤΗΣ

Σε 63,334 εκατ. ευρώ ανήλθαν οι πωλήσεις της Αρτοβιομηχανία Καραμολέγκος το εννεάμηνο του 2021, έναντι 57,657 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2020, αυξημένες κατά 9,85%.

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) ανήλθαν στα 4,203 εκατ. ευρώ από 3,956 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2020.

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 2,27% και ανήλθαν στα 8,738 εκατ. ευρώ από 8,544 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2020.

Τα κέρδη πριν τη φορολογία (EBT) αυξήθηκαν σε σχέση με το εννεάμηνο του 2020, στα 2,716 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 1,950 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2020.

Οι πωλήσεις του ομίλου ανήλθαν σε 78,481 εκατ. ευρώ έναντι 71,374 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2020, αυξημένες κατά 9,96%. Ο ρυθμός αύξησης των κερδών προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) βελτιώθηκε κατά 46,97%, και σε απόλυτα μεγέθη, τα κέρδη αυτά διαμορφώθηκαν σε 4,154 εκατ. ευρώ έναντι 2,827 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2020.

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 6,15%, ήτοι σε 10.371 εκατ. ευρώ έναντι 9,769 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2020. Τα κέρδη πριν τη φορολογία (EBT) αυξήθηκαν σε σχέση με το εννεάμηνο του 2020, τα δε κέρδη σε απόλυτο μέγεθος ανήλθαν σε 1,872 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 155.000 ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2020.

Στα αποτελέσματα του ομίλου και της εταιρείας για το 2020, θα πρέπει να τονιστεί ότι το εννεάμηνο του 2020 ήταν θετικά επηρεασμένο κατά περίπου 1,6 εκατ. ευρώ με τα έκτακτα κέρδη από την επιστροφή ΦΠΑ προερχόμενο από συναλλαγές με τον όμιλο Μαρινόπουλο, την πώληση παγίων και την απόσβεση εσόδων επιχορηγήσεων.

Όσον αφορά τις θυγατρικές του Ομίλου, η “Karamolegos Bakery Romania SA” δεν έχει επηρεαστεί ιδιαίτερα από τις επιπτώσεις της πανδημίας και συνεχίζει την ανοδική της πορεία με αύξηση του κύκλου εργασιών της κατά 20,7%.

Η “Απολλώνιον ABEE”, ακολουθεί ανοδική πορεία στον κύκλο εργασιών της σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, παρότι έχει επηρεαστεί σε μεγάλο βαθμό από την πανδημία, με ποσοστό 10,9%, ενώ τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 23,2% σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα.

Σημειώνεται ότι εντός του τρίτου τριμήνου 2021, τέθηκε σε λειτουργία η νέα γραμμή παραγωγής καθώς και το νέο κτίριο αποθήκευσης και διανομής της Εταιρείας στο Κορωπί Αττικής, τα οποία αναμένεται να αυξήσουν την παραγωγική δυναμικότητά της.

Τον Σεπτέμβριο του 2021, η εταιρεία προέβη σε σύναψη δύο μακροπρόθεσμων ομολογιακών δανείων με την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, συνολικού ποσού 20 εκατ. ευρώ. Το πρώτο δάνειο ποσού 14,2 εκατ. ευρώ είναι χρηματοδοτούμενο από το Ταμείο Υποδομών, δωδεκαετούς διάρκειας, με δικαίωμα επέκτασης επιπλέον τρεισήμισι ετών και σταθερό επιτόκιο δανεισμού.

Το δεύτερο δάνειο ποσού 5,8 εκατ. ευρώ είναι δωδεκαετούς διάρκειας, με δικαίωμα επέκτασης επιπλέον τρεισήμισι ετών, με κυμαινόμενο επιτόκιο δανεισμού. Η πρώτη δόση αποπληρωμής και για τα δυο δάνεια, είναι καταβλητέα τον Σεπτέμβριο του 2023, ενώ η περίοδος εκτοκισμού είναι εξαμηνιαία.

Επίσης, η εταιρεία τον Σεπτέμβριο του 2021 προέβη στη σύναψη σύμβασης ανταλλαγής επιτοκίων (interest rate swap) για την αντιστάθμιση του επιτοκιακού της κινδύνου.

 ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ (Μ.Τσιβ)

Cookie policy
We use our own and third party cookies to allow us to understand how the site is used and to support our marketing campaigns.