Προς εκλογή νέου Αρχιεπισκόπου Κρήτης, λόγω της ιδιαίτερης σοβαρότητας της κατάστασης της υγείας του νυν κ. Ειρηναίου-Το Οικουμενικό Πατριαρχείο άναψε το πράσινο φως…

Στους εφησυχάζοντες ιεράρχες κατέταξε η Αγία και Ιερά Σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου, τον πλέον πρώην Αρχιεπίσκοπο Κρήτης Ειρηναίο, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών της τακτικής συνεδρίασής της, σήμερα. Αναλυτικά, η ανακοίνωση της Αγίας και Ιεράς Συνόδου του Οικουμενικού Πατριαρχείου αναφέρει τα εξής:   

“Συνήλθεν, υπό την προεδρίαν της Α. Θ. Παναγιότητος, η Αγία και Ιερά Σύνοδος, εις την τακτικήν αυτής συνεδρίαν σήμερον, Πέμπτην, 2αν Δεκεμβρίου 2021. Κατ’ αυτήν, η Αγία και Ιερά Σύνοδος έλαβε γνώσιν, εκ των εν Κρήτη Ποιμεναρχών του Θρόνου, περί της εν γένει καταστάσεως του Σεβ. Αρχιεπισκόπου κ. Ειρηναίου, τον οποίον, φιλαδέλφως και εκ πολλής αγάπης και τιμής κινουμένη, κατατάσσει εν τοις εφ’ εξής μεταξύ των εφησυχαζόντων Ιεραρχών, γνωριζόμενον πλέον ως Σεβ. Αρχιεπίσκοπον πρώην Κρήτης, κηρύσσουσα τον Θρόνον αυτού εν χηρεία.

Εξ άλλου, η Εκκλησία προέτρεψε την εν Κρήτη Ιεράν Επαρχιακήν Σύνοδον όπως, κατά τα, το γε νυν έχον, κρατούντα, χωρήση εις καταρτισμόν τριπροσώπου και υποβολήν αυτού τω Ιερώ Κέντρω προς εκλογήν εντεύθεν του νέου Αρχιεπισκόπου.

Η Αγία και Ιερά Σύνοδος εκφράζει την στοργήν και την πλήρη ευαρέσκειαν αυτής προς τον Ιεράρχην κ. Ειρηναίον, όστις ηνάλωσεν εαυτόν εις την διακονίαν των ιερών υποθέσεων της Εκκλησίας και του χριστωνύμου λαού του Θεού”.

Τέλος θα πρέπει να επισημάνουμε ότι η Εκκκλησία της Κρήτης είναι αυτόνομη Εκκλησία και ανήκει στην δικαιοδοσία του Οικουμενικού Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως και για αυτό λειτουργεί αυτόνομα και υπό την καθοδήγηση του Πατριαρχείου, με σεβασμο των ιερών κανόνων της Ορθόδοξης Χριστιανικής Εκκλησίας.

Προκειμένου λοιπόν να υπάρχει μία καλή και σωστή επιλογή με βάση του ιερούς κανόνες της Εκκλησίας, το Πατριαρχείο ζητάει απο την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Κρήτης, να ορίσει το λεγόμενο τριπρόσωπο, δηλαδή να οριστούν τα ονόματα 3 Μητροπολιτών έτσι ώστε μετα η Αγία και Ιερά Σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχειου να εκλέξει τον νέο Αρχιεπίσκοπο της Εκκλησίας της Κρήτης, εναν απο το λεγόμενο τριπρόσωπο.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ – ΜΠΕ

Cookie policy
We use our own and third party cookies to allow us to understand how the site is used and to support our marketing campaigns.