Χανιά: Σε ιδιώτη αναθέτει ο δήμος την περισυλλογή αδέσποτων ζώων συντροφιάς

Στην ανάθεση της εργασίας περισυλλογής αδέσποτων ζώων συντροφιάς του Δήμου Χανίων σε ιδιώτη προωρά η δημοτική Αρχή της πόλης. Η συγκεκριμένη αρμοδιότητα, που αφορά την περισυλλογή και φροντίδα των αδέσποτων ζώων συντροφιάς, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ανήκει στον δήμο, ωστόσο, όπως αναφέρεται σε σχετική απόφαση, ο Δήμος Χανίων δεν διαθέτει κατάλληλα εκπαιδευμένο ανθρώπινο δυναμικό για την περισυλλογή των αδέσποτων ζώων συντροφιάς και για αυτόν τον λόγο κρίνεται σκόπιμο η συγκεκριμένη εργασία να ανατεθεί σε ιδιώτη.

Σύμφωνα με την απόφαση, «αντιμείμενο της ανατεθείσας υπηρεσίας θα είναι η περισυλλογή των αδέσποτων ζώων συντροφιάς εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Χανίων και η μεταφορά τους σε κτηνίατρο για τις απαραίτητες εξετάσεις. Τα ζώα, μετά την αναγκαία παροχή κτηνιατρικής φροντίδας, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4830/2021, θα επιστρέφουν στο οικείο περιβάλλον τους».

Η περισυλλογή θα γίνεται μόνο μετά από ειδική εντολή της αναθέτουσας υπηρεσίας και όπως σημειώνεται στην απόφαση, καμία πληρωμή δεν θα πραγματοποιείται εφόσον η υπηρεσία δεν είναι ενήμερη, ακόμα και για έκτακτα περιστατικά.

Ο ανάδοχος θα ειδοποιείται εγγράφως από τον δήμο για την περισυλλογή και θα μεταβαίνει στην περιοχή που βρίσκεται το αδέσποτο ζώο με κατάλληλο όχημα για την ασφαλή μεταφορά του. Το ζώο θα μεταφέρεται στο δημοτικό κτηνιατρείο ή σε συνεργαζόμενο με τον δήμο ιδιωτικό κτηνιατρείο, ανάλογα με την περίπτωση, (το οποίο θα το υποδεικνύει η υπηρεσία) και μετά τις απαιτούμενες κτηνιατρικές πράξεις θα επανατοποθετείται σε νόμιμο ενδιαίτημα φιλοξενίας ή στο οικείο περιβάλλον του. Σε περίπτωση έκτακτου ή επείγοντος περιστατικού, η επέμβαση του αναδόχου θα πρέπει να είναι άμεση. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκδίδει βεβαίωση, στην οποία θα αναγράφονται η ημερομηνία και τοποθεσία περισυλλογής του ζώου, και να τηρεί ημερολόγιο εργασιών, στο οποίο θα υπάρχει καρτέλα καταγραφής του ζώου με φωτογραφία του και όλα τα στοιχεία που αφορούν την περισυλλογή και επανατοποθέτησή του. Παράλληλα, υποχρεούται να ενημερώνει την αρμόδια υπηρεσία γραπτώς για την εξέλιξη των εργασιών μηνιαία και κάθε τέλος του μήνα να υποβάλλεται αναλυτικός απολογισμός που θα περιλαμβάνει απαραιτήτως βεβαιώσεις περισυλλογής και τις αντίστοιχες καρτέλες καταγραφής.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Cookie policy
We use our own and third party cookies to allow us to understand how the site is used and to support our marketing campaigns.